قوانین استرداد بلیط چارتری (داخلی)

با توجه به الزام چارتر کننده ها از جانب سازمان هواپیمایی کشور مبنی بر ارائه خدمات استرداد بلیط با قوانین ساختار یافته در جهت رعایت حال مسافران پروازهای غیر سیستمی و با توجه به یکسان نبودن این قوانین از سمت تامین کننده های پرواز، اطلاع از میزان جریمه ها در پروازهای غیر سیستمی منوط به استعلام از شرکت تامین کننده بوده و میزان یا مبالغ جریمه عینا طبق قوانین تامین کننده های پرواز به خریداران گرامی اعلام خواهد شد.

*لازم به ذکر است که قوانین مذکور به کاهش نرخ جریمه ها منجر شده و در اغلب موارد مگر مواردی که بلیط با قیمت زیر نرخ مصوب ارائه می شوند، بلیطها دارای قوانین No-Show نیز هستند.

قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی )

  • توجه :ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، 15 دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی بر عهده سایت نمی باشد.

    در محدوده زمانی NoShow که ابتدای آن با رنگ نارنجی وانتهای آن در زمان اداری(8 الی 16) 3 ساعت پس از پرواز و در زمانهای غیر اداری اولین ساعت اداری می باشد امکان کنسلی بلیط و استرداد آن وجود ندارد

    *NoShow :لغت واژه های هواپیمایی ، بدین معنی که مسافر نتوانسته است از پرواز استفاده کند

خط هواییشناسه نرخیاز زمان صدور (تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز)تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پروازتا ۳ ساعت قبل از پروازاز سه ساعت تا ۳۰ دقیقه قبل از پروازاز ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایرJ C Y V Q M N L O۳۰٪۳۰٪۶۰٪۶۰٪۶۰٪
آسمان
DIZ۱۵٪۱۵٪۱۵٪۱۵٪۳۰٪
NYASUOVMXRQW۲۰٪۲۰٪۲۰٪۲۰٪۴۰٪
LHK۳۰٪۳۰٪۳۰٪۳۰٪۶۰٪
B100%
ماهان
SXTVQPRYB۱۰٪۱۰٪۳۰٪۵۰٪
L۱۵٪۱۵٪۴۰٪۵۰٪
N۲۰٪۲۰٪۵۰٪۷۰٪
I۲۰٪۲۰٪۴۰٪۵۰٪
C۳۰٪۳۰٪۴۰٪۷۰٪
UW۹۰٪۹۰٪۹۰٪۹۵٪
تابان
ZL YENJV K۲۰٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪
UH B۱۰۰٪
قشم ایر
CYVM A۵٪۱۰٪۳۰٪۳۰٪۵۰٪
NK۱۰۰٪
کاسپین
JZQWNXSHP۳۰٪۳۰٪۵۰٪۵۰٪
OM۴۰٪۴۰٪۷۰٪۷۰٪
K۵۰٪۵۰٪۸۰٪۸۰٪
IVL۱۰۰٪
زاگرس
C J F (CIP)۱۵٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪
XZ۱۰٪۱۵٪۲۰٪۳۰٪
BDESITUA۱۵٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪
MNR۲۵٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪
QL۳۵٪۴۰٪۵۰٪۷۰٪
H۴۵٪۵۰٪۶۰٪۸۰٪
PVYKW۵۰٪۱۰۰٪
سپهرانCJIPZSLQVNWBTHYKM۴۰٪۴۰٪۵۰٪۵۰٪۶۰٪
کارونBSYNQKVXHLMRU
۳۰٪۳۰٪ از ۱۲ ظهر روز ۱ قبل از پرواز تا ۲ ساعت مانده به پرواز ۵۰ ٪
از ۲ ساعت مانده به پرواز به بعد ۶۵ ٪
کیش ایر
J C Y V R Dتا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۴۰ ٪
QMNLO EKUXBSHتا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۵ ٪از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۵۰ ٪
آتاLPYRN X M V O Bتا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪از ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز ۴۰٪از ۳ ساعت مانده به پرواز ۵۰٪
خط هواییشناسه نرخی
از زمان صدور تا ۴ ساعت قبل از پرواز از ۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
تغییر تاریخاسترداد
معراج
P Y Y1غیر قابل استرداد
B B1ریال ۳۰۰،۰۰۰ریال ۴۰۰،۰۰۰ریال ۶۰۰،۰۰۰
H H1 H2ریال ۳۰۰،۰۰۰ریال ۴۰۰،۰۰۰ریال ۵۰۰،۰۰۰
خط هوایینرخ بلیتتا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پروازتا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پروازاز ساعت ۱۲ ظهر روز قبل به بعد
ایران ایرتور
بالای ۴۰۵،۰۰۰ تومان۳۰٪۴۰٪۵۰٪
۲۴۵،۰۰۰ تا ۴۰۵،۰۰۰ تومان۴۰٪۵۰٪۶۰٪
۱۵۵،۰۰۰ تا ۲۴۵،۰۰۰ تومان۶۰٪۷۰٪۸۰٪
زیر ۱۵۵،۰۰۰ تومان۱۰۰٪
رزرو آنلاین بیط هواپیما در پروازرزرواسیـون

مشاهده،خرید و پیگیری سریع و آسان بلیط هواپیما

پشتیبانی بلیط هواپیما در پروازپشتـیبـانی

در تمامی مراحل خرید همراهتان هستیم

قوانین بلیط هواپیما درقوانین

قوانین و مقررات خرید بلیط

همیشه در کنارتان خواهیم بودبا ما در تماس باشید
07136362638
02191005060